logo

ASBL – VZW

ban_asso2

NL – Organisatie

Koninklijke vereniging « De Kinderen en Nakomelingen van de Strijders van 1830 »

VZW n° 876.205.354

Bondgenotenstraat 6

1190 Brussel

Koninkrijk België – Europa

 

Jaarlijkse contributie en giften 2016 :

Effectief Lid : 15,00 €

Lid : 15,00 €

Jeune de -18 ans : 8,00 €

Membre protecteur : 50,00 €

Jaarlijkse contributie en giften kunnen worden overgemakt op rekening :

IBAN : BE13 3631 6901 2739

 

 

FR – Organisation

Société royale « Les Enfants et Descendants des Combattants de 1830 »

ASBL n° 876.205.354

Rue des Alliés, 6

1190 Bruxelles

Royaume de Belgique – Europe

 

Adhésions annuelles et dons 2016 :

Membre effectif : 15,00 € *

Membre adhérent : 15,00 *€

(* voir article 7 des Statuts)

Jeune de -18 ans : 8,00 €

Membre protecteur : 50,00 €

Effectief Lid : 15,00 €

Les adhésions et dons sont à verser notre compte n° IBAN : BE13 3631 6901 2739